Faggrupperepræsentant og sektorbestyrelse

Social og sundhedshjælperne

Gitte Schneider - bestyrelsesmedlem i Social- og sundhedshjælpernes fagklub

Gitte Schneider
Faggrupperepræsentant og sektorbestyrelsesmedlem for Social og sundhedshjælperne:

Viki Kjær Madsen - bestyrelsesmedlem i Social- og sundhedshjælpernes fagklub

Viki Kjær Madsen
Faggruppesuppleant og sektorbestyrelsessuppleant for social og sundhedshjælperne.

Hjemmehjælperne

Lis Udengaard Rasmussen - formand for Social- og sundhedshjælpernes fagklub

Lis Udengaard Rasmussen
Faggrupperepræsentant og sektorbestyrelsesmedlem for hjemmehjælperne:

 

Birtha Lund Sørensen - næstformand i Social- og sundhedshjælpernes fagklub

Britha Lund Sørensen
Faggruppesuppleant og sektorbestyrelsessuppleant for hjemmehjælperne.

At være sektorbestyrelsesmedlem
Sektorbestyrelsesmedlemmer og suppleanter for den enkelte faggruppe vælges på faggruppeklubbens generalforsamling, som indstiller de valgte til sektorgeneralforsamlingen.
Som sektorbestyrelsesmedlem varetager du faggruppens interesser overfor sektoren.

At være faggrupperepræsentant
Ifølge forbundets love afholdes et årlig landsmøde af 2 dages varighed for grupper med et fælles fagligt udgangspunkt. Hver faggruppe i en afdeling (lokalt) repræsenteres ved et medlem, der vælges blandt medlemmerne tilhørende faggruppen.
Som faggrupperepræsentant repræsenterer man de Social og sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere, som er medlem af FOA i den lokale afdeling, som faggrupperepræsentanterne kommer fra.
Som faggrupperepræsentant skal man bidrage til at formidle faggruppens synspunkter/problemstillinger overfor den lokale sektor.
Efter faggruppelandsmøderne udsendes referat til faggrupperepræsentanterne. Disse referater kan rekriveres ved henvendelse til klubben.Resume af referaterne udsendes på nyhedsbreve.