Hent bibliotekslister over faggruppeklubbens faglitteratur

Hent bibliotekslister over litteratur du kan låne

Listen er en oversigt over, hvad faggruppeklubben har af faglitteratur som kan lånes.
Faggruppeklubben håber at du vil gøre brug af dette tilbud.
Download listerne og kontakt os, hvis du finder litteratur, du gerne vil låne.
Listen revideres løbende.

Revideret Juli 2011.