Social- og sundhedshjælperklubben i Aarhus

Generalforsamling i klubben

Tid: 
Torsdag den 21. februar 2019 klokken 18.00

Sted:
FOA, kantinen, Christians X’s vej 56 – 58, Viby J.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Godkendelse af forretningsorden
 4. Valg af stemmeudvalg
 5. Bestyrelsens beretning
 6. Regnskab
 7. Budget
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Valg:
 1. Formand – (Lis Udengaard Rasmussen – modtager genvalg).
 2. Bestyrelsesmedlem – (Viki Kjær Madsen – modtager genvalg)
 3. Bestyrelsesmedlem – vakant (Susanne Hansen– genopstiller ikke)
 4. Bilagskontrollant – (Lisbeth K. Jensen – modtager genvalg)
 5. Bilags kontrollant suppleant – (Gitte Roenborg – modtager genvalg)

  Valg af faggrupperepræsentanter:
  En for Hjemmehjælperne – (Lis Udengaard Rasmussen – modtager genvalg)
  En suppleant for Hjemmehjælperne (Britha Lund Sørensen – modtager genvalg)
  En for Social og sundhedshjælpere (Gitte Schneider– modtager genvalg)

  Valg til sektorbestyrelsen:
  Bestyrelsesmedlem for Hjemmehjælperne (Lis Udengaard Rasmussen – modtager genvalg) og bestyrelsessuppl. (Britha Lund Sørensen – modtager genvalg).
  Bestyrelsesmedlem for Social og sundhedshjælperne (Gitte Schneider – modtager genvalg) og bestyrelsessuppl. (Viki Kjær Madsen – modtager genvalg)

10. Indkomne forslag

11. Eventuelt

12. Afslutning

Tilmelding til generalforsamling 2019

Tilmelding til generalforsamlingen af hensyn til traktementet senest torsdag den 14. februar 2019.

Forslag til kandidater
Ifølge lovene skal kandidat forslag til faggruppeklub/sektor bestyrelsen/faggrupperepræsentanter indsendes skriftligt til faggruppeklubben, Chr. X’s vej 56 – 58, 8260 Viby J., senest torsdag den 7. februar 2019.

Indkomne forslag
Indkomne forslag skal være Faggruppeklubben i hænde senest torsdag den 14. februar 2019.