Hjemmehjælperuddannelsen

Hjemmehjælperuddannelsen

Hjemmehjælpere har en grunduddannelse på 4 - 7 uger med mulighed for suppleringskurser. Uddannelsen blev nedlagt i 1990, da man oprettede uddannelsen til social og sundhedshjælper.
Hjemmehjælpere kan opskole sig til social og sundhedshjælper.
Hjemmehjælpere kan efteruddanne sig via AMU (arbejdsmarkedsuddannelserne).

Arbejdssteder
Hjemmehjælperne arbejder typisk i kommunernes social- og sundhedsforvaltninger, i borgernes private hjem, plejeboliger eller i forskellige boformer, 24 timers beredskab og kører fx ud til borgere i forhold til planlagte og akutte opgaver samt nødopkald.

Hvad arbejder en hjemmehjælper med?
Hjemmehjælperne arbejder i dagvagter, aften- og nattevagter og har udekørende funktioner.
Hjemmehjælpernes jobområder spænder bredt og omfatter fx personlig pleje, praktisk bistand (rengøring, indkøb og tøjvask). Hjemmehjælperen har færdighed i at genkende symptomer på ændrede trivsels- og sundhedstilstande. Hjemmehjælperen varetager sygeplejeopgaver efter behov og instruktion. Det drejer sig fx om medicingivning og øjendrypning.
Hjemmehjælperne kan være praktikvejledere for social- og sundhedshjælperelever.
Borgerne er mangfoldige i forskellige aldersgrupper og med forskellige behov og lidelser.
Eksempler herpå er bl.a. borgere med demens, sclerose, muskelsvind, lammelser, misbrugere og unge handicappede.
Hjemmehjælperne deltager også i terminalpleje og gør døde borgere i stand. Hjemmehjælperne har en bred kontaktflade til andre kommunale personalegrupper.
 

Århus Social- og sundhedsskole
Efteruddannelsen for hjemmehjælpere foregår på Århus Social- og Sundhedskole.
Gå på skolens hjemmeside og find ud af dine muligheder.

Visioner, fag og faglighed
Faggruppeklubben har udarbejdet visioner for Hjemmehjælperne.
Der er også udarbejdet en pjece som fortæller om hjemmehjælpernes faglige kunnen og potientialer.