Bestyrelsen i Social- og sundhedshjælpernes fagklub

Klubbens bestyrelse

Bestyrelsen i Social og sundhedshjælpernes fagklub afholder bestyrelsesmøder ca. 8 gange om året (halvdagsmøder).

Lis Udengaard Rasmussen - formand for Social- og sundhedshjælpernes fagklub

Formand

Lis Udengaard Rasmussen
Mobil 21726010
lul013@foa.dk

Formand i faggruppeklubben og faggrupperepr. for hjemmehjælperne i Odder, Samsø og Aarhus.

Birtha Lund Sørensen - næstformand i Social- og sundhedshjælpernes fagklub

Næstformand

Britha Lund Sørensen
Mobil 25196372
bis@aarhus.dk

Næstformand i faggruppeklubben og fællestillidsrepræsentant for niveau 1 i Aarhus kommune

Vivi Kjær Madsen - bestyrelsesmedlem i Social- og sundhedshjælpernes fagklub

Bestyrelsesmedlem

Viki Kjær Madsen
Mobil 30162534
viki.kjaer.madsen@odder.dk

(FTR - Odder kommune

Gitte Schneider - bestyrelsesmedlem i Social- og sundhedshjælpernes fagklub

Bestyrelsesmedlem

Gitte Schneider
Mobil 50548534
gittes2008@hotmail.com

Arbejdsmiljørepræsentant Skåde/Holme
Faggrupperepræsentant Social og sundhedshjælperne

Susanne Hansen - bestyrelsesmedlem i Social- og sundhedshjælpernes fagklub

Bestyrelsesmedlem

Susanne Hansen
Mobil: 51576271
suh@aarhus.dk

Tillidsrepræsentant Lokalcenter Frederiksbjerg

Laila Mikkelsen - bestyrelsesmedlem i Social- og sundhedshjælpernes fagklub

Bestyrelsesmedlem

Laila Mikkelsen
20 51 71 10
iwm@aarhus.dk

Tillidsrepræsentant Lokalcenter Vest

Bilagskontrollant
Eva Sørensen og Lisbeth Rasmussen

Bilagskontrollant-suppleant
Gitte Roenborg

Lis Udengaard Rasmussen - formand for Social- og sundhedshjælpernes fagklub

Formand
Lis Udengaard Rasmussen
Mobil 21726010
lul013@foa.dk

Formand i faggruppeklubben og faggrupperepr. for hjemmehjælperne i Odder, Samsø og Aarhus.

 

billede på vej

Bestyrelsesmedlem
Lone KroghHansen
Mobil: 26222051
lkh@aarhus.dk

Arbejdsmiljørepræsentant
område Vest
 

Britha Lund Sørensen - næstformand i Social- og sundhedshjælpernes fagklub

Næstformand
Britha Lund Sørensen
Mobil 51837395
bis@aarhus.dk

Næstformand i faggruppeklubben og fællestillidsrepræsentant for niveau 1 i Magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg i Aarhus kommune.

Laila Mikkelsen - bestyrelsesmedlem i Social- og sundhedshjælpernes fagklub

Bestyrelsesmedlem
Laila Mikkelsen
20 51 71 10
iwm@aarhus.dk

Tillidsrepræsentant Lokalcenter Vest

Viki Kjær Madsen - bestyrelsesmedlem i Social- og sundhedshjælpernes fagklub

Bestyrelsesmedlem
Viki Kjær Madsen
Mobil 30162534
viki.kjaer.madsen@odder.dk

Fællestillidsrepræsentant - Odder kommune
 

Bilagskontrollant
Eva Sørensen
Lisbeth Rasmussen

Bilagskontrollant-suppleant
Gitte Roenborg
 

Gitte Schneider - bestyrelsesmedlem i Social- og sundhedshjælpernes fagklub

Bestyrelsesmedlem
Gitte Schneider
Mobil 50548534
gittes2008@hotmail.com

Arbejdsmiljørepræsentant Viby/Højbjerg
Faggrupperepræsentant Social og sundhedshjælperne