Social og sundhedshjælperuddannelsen

Social og sundhedshjælperuddannelsen

I 1990 startede social og sundhedshjælperuddannelsen, som erstattede hjemmehjælperuddannelsen.
Social- og sundhedshjælpere har en grunduddannelse på 12 - 14 måneder, alt efter merit. De kan herefter videreuddanne sig til social- og sundhedsassistenter.
Social- og sundhedshjælpere kan efteruddanne sig via AMU (Arbejdsmarkedsuddannelserne)

Arbejdssteder
Social- og sundhedshjælperne arbejder typisk i kommunernes social- og sundhedsforvaltninger, i borgernes private hjem, plejeboliger eller i forskellige boformer, 24 timers beredskab og kører fx ud til borgere i forhold til planlagte og akutte opgaver samt nødopkald.

Hvad arbejder en social- og sundhedshjælper med?
Social- og sundhedshjælperen yder pleje og praktisk bistand (rengøring, indkøb og tøjvask) til borgere, som har behov for støtte og hjælp til at opretholde en normal daglig livsførelse. Social- og sundhedshjælperen har færdighed i at genkende symptomer på ændrede trivsels- og sundhedstilstande. Social- og sundhedshjælperen skal kunne redegøre for disse iagttagelser og i den forbindelse være bevidst om eget ansvars- og kompetenceområde. Heri indgår motivation og aktivering med henblik på at bevare/vedligeholde egne ressourcer. Social- og sundhedshjælperen varetager endvidere elementære sygeplejeopgaver efter behov og instruktion. Social- og sundhedshjælperen har en bred kontaktflade til andre kommunale personalegrupper.

Hvad er særligt for social- og sundhedshjælperne?
Social- og sundhedshjælperne udgør en faggruppe, som er karakteriseret ved at være en generalist uddannelse med både praktik og teori. Social- og sundhedshjælperen er uddannet til at kunne redegøre og dokumentere hvordan og hvorfor en opgave skal udføres.
Social- og sundhedshjælperen varetager desuden opgaven som praktikvejleder for elever på social- og sundhedsuddannelsen. 
 

SOSU-skolen i Aarhus

Århus Social- og sundhedsskole
Efteruddannelsen for social og sunhedshjælpere foregår på Århus Social- og Sundhedskole.
Gå på skolens hjemmeside og find ud af dine muligheder.

Visioner, fag og faglighed
Faggruppeklubben har udarbejdet en række visioner for social- og og sundhedshjælperne.
Derudover har vi lavet en pjece, der beskriver social og sundhedshjælpernes faglige og menneskelige kunnen og potentialer.